top of page
What a Nia Black Belt Instructor does in Academia?
(click on the image to find the podcast on iTunes)
eZy Watermark_07-11-2019_06-23-39PM.jpeg
Texts for a general public:

‘Kattungens vrål - Från dunkel natt till gudomlig glädje’  in Sanct Olof  2017 - Åländsk årsbok för kyrka och kultur, Tema: Glädjekällan, Vol. 72, 2018. ISBN: 90449499, p.82-88 

‘Debatten om Pauliina Turakka Purhonens konst i Lovisa kyrka’ Issue 1, 2018 Ad Lucem, p.3-8  ISBN: 0356-538

‘Ödmjukhetens Palats - en lektion i Gästfrihet‘ in Sanct Olof  2017 - Åländsk årsbok för kyrka och kultur, Tema: Andlighetens återkomst, Vol. 71, 2017. ISBN: 0356-5386

bottom of page