What a Nia Black Belt Instructor does in Academia?
(click on the image to find the podcast on iTunes)
eZy Watermark_07-11-2019_06-23-39PM.jpeg
Texts for a general public:

‘Kattungens vrål - Från dunkel natt till gudomlig glädje’  in Sanct Olof  2017 - Åländsk årsbok för kyrka och kultur, Tema: Glädjekällan, Vol. 72, 2018. ISBN: 90449499, p.82-88 

‘Debatten om Pauliina Turakka Purhonens konst i Lovisa kyrka’ Issue 1, 2018 Ad Lucem, p.3-8  ISBN: 0356-538

‘Ödmjukhetens Palats - en lektion i Gästfrihet‘ in Sanct Olof  2017 - Åländsk årsbok för kyrka och kultur, Tema: Andlighetens återkomst, Vol. 71, 2017. ISBN: 0356-5386

FöretagsINFO

FO: 1835744-6

Auvaisbergsstrandväg 10

20760 St. Karins

kolminaisuus@icloud.com

Beskattningskommun

22100 Mariehamn

Co-creators 

Foto: Ville Kavilo

@ Kavilophotography

 

Illustrations: Minna Aalto 

Dakinia.fi

 

Soundscapes: Markus Howlsten

  • Grey iTunes Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Facebook Icon

© 2023 by Prickles & Co. Proudly created with Wix.com

0