top of page

Laura Hellsten

Laura The Seafarer Webb by Kavilo Photog

Om mig

Född på Åland (Karanko)

Nu bosatt utanför Åbo:

Auvaisbergs strandväg 10

20760 St. Karins

laura.maria.hellsten(a)gmail.com

 

Startade företaget Ainania 2003 när jag förde Nia till Finland.

År 2013, när jag blev den första återförsäljaren av Living Libations produkter i Norden bytte företaget sitt namn till KolmiNaisuus. 

Nätverk

Efter att ha grundat och bott sju år i den kristna ny-monastiska kommuniteten Ödmjukhetens Palats, insåg jag hur viktigt det är med Gemenskaper.

Efter att jag och min man Markus Hellsten flyttade ifrån den fysiska gemenskapen i Palatset har vi istället bott lite som Eremiter på Auvaisberg. 

Trots det fysiska avståndet till människor, har på inga vis min vision om och betydelse av, gemenskaper minskat. Istället har jag investerat min tid i andra typer av konstallationer. Här är några axplock:

Ett 3-årigt program med studiecirkeln Hospitality and Solidarity:
Feminist Philosophy in Thought, History and Action

Upprätthållandet av en plats i Mariehamn, dit konstnärer och akademiker kan komma för kreativa pauser: Sanctuary of HeART Pilgrims

Styrelsemedlem 2019-2021 i Nordiskt Sommar Universitet organisationen.

Medlem i Nia'a Advisory Council for Diversity, Equity and Inclusion 2020-2022.

Professional info

Jag är en dansande teolog som längtar efter att få vara delaktig i att väcka människor till LIV. Min dröm om att kombinera dans och teologi i en doktorsavhandling har gått i uppfyllelse. Jag har även fått jobba i spännande tvärvetenskapliga samarbeten där konstnärer och forskare möts för att lära sig nytt av varandra. Här näst leder jag forskningsprojektet Praxis of Social Imaginaries och med spänning fram emot vilka nya äventyr som väntar mig på Livsresan.

Jag trivs med att undervisa både i det akademiska och på ett mer allmänbildande plan. Bland mina många favoritämnen finns berättelsernas betydelse, filosofi, kunskap, kroppen, kroppsmedvetenhet, livssyner, medeltid, omsorgsetik, teologi och emotionell, mental och andlig tillväxt. Jag kombinerar gärna konst och kreativa inslag i min undervisning så att inlärningen skall kännas som en lek snarare än hårt arbete.

Education - Utbildning

Doktor i Systematisk Teologi
Åbo Akademi University

​2013 - 2020

Påbörjade mina doktorandstudier i maj 2013. Min doktorsavhandling med titeln: Through the Bone and Marrow - Re-examining Theological Encounters with Dance in Medieval Europe har publicerats på Brepols förlag. Den belönades även med Donner Institutets forskarpris 2021 med motiveringen:

”Hellsten är en dansande forskare som forskar i medeltida dansare i en kyrklig kontext och om hur forskare, som skrivit om dessa i modern tid, har tolkat dem. Hon drivs av en stark önskan att skapa en djupgående förståelse för dansens betydelse inom den kristna kyrkan under medeltiden. Den omfattande forskningen är omsorgsfullt och noggrant utförd. Hellstens sätt att skriva är personligt och hon använder olika textgenrer och kroppens metaforer på ett nyskapande sätt för att bygga upp sin metodologi och lyfta fram forskningsprocessens olika sidor. Hon är också en alltigenom etisk forskare.

Hellstens forskning visar hur dansen inom västerländsk historieskrivning, som knutits till religion och kyrka, har kategoriserats genom dikotomier som inte fungerar (sekulärt/heligt, kristet/hedniskt), eftersom dessa reflekterar nutidens sekulära föreställningar. Hon påvisar hur dikotomierna har skapat brister, förvrängningar och luckor i tidigare dansforskning och argumenterar på ett övertygande sätt för att den teologiska forskningen kring dans behöver nya epistemologiska utgångspunkter och nya forskningsmetoder som tar hänsyn till kroppen.”

Teologie Magister
Åbo Akademi University

​2004 - 2012

Påbörjade mina studier vid TF för att läsa religionsvetenskap som biämne och uppnå lärarbehörighet på gymnasial nivå. Blev dock passionerat förälskad i både Jesus och Systematiskt teologi, varpå jag skrev in mig på Teologiska fakulteten för heltidsstudier. Studieåret 2008 - 2009 spenderade jag som utbytesstudent via ISEP på Whitworth University i Spokane, WA, USA. Under det året studerade jag dans och teologi samt deltog i programmet för Certificate for Ministry. Min magistersavhandling i teologi skrev jag under titeln: Vem kan segla förutan vind? Teologisk poetiskt utforskning för grunderna i kärlekens epistemologi.  (Du kan ladda ner den här) Tillhörande bilder får du tag på här.

1st Degree Nia Black Belt Instructor
Portland, OR, USA

2003 - 2022

Sommaren 2003 introducerade jag Nia till Finland. Jag gick min Nia White belt 2003 i USA med Nias grundare Carlos Rosas och Debbie Rosas. Min Blue belt avlade jag i Hamburg och min Brown belt i Portland. Nia är en rörelseform där kampsport, dans och avslappning kombineras så att vi skapar en holistisk syn och metod för att uppnå välmående och hälsa. Nia ger unika verktyg för fysiskt, emotionell, mental och andlig tillväxt. Genom att sammanföra inslag från Öst och Väst med musik, rörelse och “det där lilla extra”, väcker Nia potentialen i människor att utvecklas till ett fullt Liv. Efter att Nia's DEI council avsattes har jag valt att stiga ur organisationen och arbetar nu istället med Nia elever och lärare som önskar att se förändringar i hur Nia jobbar med frågor om att behandlandet av alla människor som värdiga och viktiga.

Master of Education - International programme, Oulun Yliopisto

​2000 - 2008

Vid den internationella lärarutbildningen i pedagogik fick jag klasslärarbehörighet för finska och internationella skolor. Förutom de sedvanliga kurserna för klasslärare  hade M.ED. programmet fokus på mångkulturella och internationella frågor inom utbildningssektorn. Vi deltog i exkursioner till Estland, Ryssland, Kosovo, Makedonien och Albanien, där vi bekantade oss vid både skolväsendet och biståndsfrågor. Min magisters avhandling skrev jag på temat: Kropp och Känslor i Andlig formning. (du kan ladda ner den genom att följa länken här)

Studentexamen, Ålands Lyceum

​1999 

Under mina gymnasiestudier spenderade jag ett år; 1997 - 1998 som Rotary Internationals utbytesstudent i Itupeva, Sao Paulo, Brasilien. Efter studenten spenderade jag även ett år i Lissabon, Portugal. Där genomgick jag en språkkurs vid universitetet.

Work experience - Arbetserfaranhet

Forskardoktor vid Julius och Inez Polins Institut för teologisk forskning
Åbo Akademi University
2023-

My new post-doctoral research project Praxis of Social Imaginaries explores medieval travel accounts and transdisciplinary research.

Postdoktoral forskare i Etik och Vetenskapskommunikation  i Spetsforsknings-projektet BACE
Åbo Akademi University
2020-2023

I started my post-doctoral research project in Ethics and Communication within the interdisciplinary research project BACE. BACE is a Centre of Excellency funded by Stiftelsen Åbo  Akademi were people in physics, chemistry and biology study cell signalling mechanisms. I have been invited to do ethnographic research in this team and follow their communication and ethics.

I also lead the project Avtryck i det Okända - Forcing the Impossible, where artists and researchers meet in order to create art and practice Science Communication together. Read more about that project here.

I am one of the teachers in Åbo Akademi University's new Master's of Social Exclusion program giving Theological depth to questions of Race, Gender and Class.

Forskar Assistent i Etik i Spetsforsknings-projektet BACE
Åbo Akademi University
2019 

I started my post-doctoral research project in Ethics and Communication within the inter-disciplinary research project BACE. Read more about it here.

I am one of the teachers in Åbo Akademi University's new Master's of Social Exclusion program giving Theological depth to questions of Race, Gender and Class.

Universitetslärare i Teologisk Etik och Religionsfilosofi,
Åbo Akademi University

​2017 - 2019 

Undervisning på kandidat och magisters-nivå i Systematisk Teologi. Handledning av både magisters- och kandidatuppsatser samt planring av och deltagande i forskarseminarier i Finland och Norden.

Guest lecturer in Religious Education,
Oulu University

​2015 - 2016 

Lecture, assess and teach small-group sessions for the students of the International Teacher Education program.

Mission- och kultursekreterare, Åbo Svenska församling

​2010 - 2012 

När församlingen letade efter någon som kunde handha missionskretsen och seniorverksamheten Café Orchidé, blev jag tillfrågad och tackade nej till traditionella arbetsformer. När jag presenterat min vision för församlingsverksamhet och metoderna för hur jag skulle önska jobba i en församling, skapades titeln Missions- och Kultur- sekreterare. I den positionen skötte jag både den traditionella missionskretsen, planerade, organiserade och genomförde basarer, missionärsbesök och undervisning i skolor och på konfirmationsläger. Dessutom har jag koordinerat församlingens satsning på unga lovande konstnärer, vilka fått genomföra utställningar och konserter från vilka intäkterna samlats till välgörande ändamål. Utöver detta deltog jag i teamet som jobbade med församlingens flyktingverksamhet.

Predikobiträde, Sund- Vårdö församling

​2009 - 2010 

I Sund- Vårdö- församling skötte jag konfirmandundervisningen under hösten och vintern genom att ordna lägerhelger på Värdö prästgård. Jag handhade även inskolningen av 5 hjälpledare för skriftsskoleundervisningens genomförande samt fungerade som köksansvarig. Under samma period skötte jag alla fortlöpande uppgifter i Vårdö kapellförsamling, besökte åldringshemmet, skolan och höll prediko-gudstjänster i både Vårdö och Sunds kyrka, på regelbunden basis.

Worship arts Intern, Whitworth community presbyterian church,
Spokane, WA, USA

2008 - 2009

Under mitt år som ISEP’s utbytesstudent vid Whitworth University, Spokane, Washington, antogs jag som deltagare i kursen Theology for Ministry, där en praktikperiod i en lokal församling genomförs. Jag fick möjligheten att utföra min praktik som Konstnärlig ledare för Gudstjänsterna, under ledning av Steve Watts (Pastor of Spiritual Formation) och Carol Arndt (Worship Director). Till mina uppgifter hörde att leda gudstjänster, en bibelstudiegrupp med fokus på kroppslig inlärning, introducera dans som en del av gudstjänstens liturgi och förbättra de visuella materialen som användes i gudstjänsterna.

Sommarteolog, Lemlands- och Lumparlands församling

​2007 - 2008 

Under två somrars tid var jag verksam som sommarteolog, där det hörde till mina uppgifter att planera, organisera och predika vid söndagsgudstjänsterna, andakter som hölls både i äldre-boendet och Stiftelsen Hemmet. Jag startade även en sommarbokcirkel med tillhörande diskussionsgrupp, gjorde hembesök och handhade samarbetet med ungdomarna som agerade kyrkvärdar. Under kanslistens semester skötte jag även en del fortlöpande kanslisysslor. Förutom detta anlitades jag som fotograf och sammanställare av bildkrönikan för prosteriets årsbok; St. Olof.

bottom of page